Barcelona “HOTROCK”

S’apropa Sant Jordi i, més enllà d’aquesta diada tan especial a Catalunya, també arriba el Dia Internacional del Llibre. És per això que, coincidint amb el patró dels lletraferits, dedicarem el “post” a dos llibres, òbviament, d’escalada. Ens hem proposat, en primer lloc, fixar l’atenció en una publicació recent, una novetat editorial que, d’alguna manera, connecti amb la nostra afició als clàssics de l’escalada. I tot seguit, també rescatarem un llibre del passat -clàssic en major o menor mesura- que també ens permetrà aprofundir en el nostre deliri “vintage”…

Així doncs, pel proper 23 d’abril -i entre les publicacions d’escalada sortides d’impremta durant els darrers mesos- hem pensat en la nova guia Barcelona Hot Rock. Escalada deportiva, dels autors Oriol Cañellas i Héctor Granada. Es tracta d’una autoedició en quartilla horitzontal i de disseny molt gràfic, amb croquis sobre imatge i fotografies en color que Il•lustren, amb certa estètica “retro”, totes les àrees representades. El seu àmbit territorial abasta bona part de les zones d’escalada esportiva que, disseminades per les comarques del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf, nodreixen als “fanàtics” de la roca barcelonins. Entre les seves pàgines hi trobarem informació del Pas de la Maladona, Can Paulet, Gelida o el Coll de la Barraca, a més d’altres zones menys conegudes o, fins i tot, alguna d’elles, inèdita. Com bé diuen els seus autors, es tracta eminentment d’escalades de caràcter local, amb el benentès que a l’àrea en qüestió la població “local” supera els tres milions d’habitants…

promo-bcnhotrockTot i recollir un total de setze escoles d’escalada, volem posar èmfasi al fet que es tracta d’una guia d’iniciativa, igualment, local. És a dir, elaborada i recolzada per escaladors i equipadors habituals de les àrees mencionades. Aquest valor li confereix un plus d’autenticitat i personalitat pròpia; però sobretot afavoreix que la guia esdevingui reflex no sols de les vies, també de l’entorn i de la seva gent. És en aquest punt fort on, al nostre entendre, també hi trobarem un punt flac: essent receptiva amb el fet local, creiem que podria haver inclòs els textos en català, a part de l’espanyol i l’anglès que ja incorpora.

No és l’objectiu d’aquesta ressenya entrar a valorar la quantitat o la precisió de la informació exposada, però sí que volem esmentar algunes de les recomanacions i dades pràctiques que aquest volum ens ofereix. A destacar les indicacions de civisme que conviden a evitar les males praxis i l’impacte sobre l’entorn. És en aquest sentit que els autors també han cregut oportú dedicar un apartat específic –i poc habitual- que exposa algunes consideracions referents a l’ús del trepant de cara a noves obertures i reequipaments. A part, sota l’epígraf “Barcelona, City Climb!” trobarem un apartat amb dades d’interès per a l’escalador que s’aventuri pels carrers de la ciutat comtal: botigues, centres de muntanya, comunicacions, allotjament i, menció a part, els rocòdroms. Se n’enumeren varis, però ens crida especial atenció la breu recensió històrica sobre l’àrea d’escalada de la Fuixarda. Actualment reconegut com a parc d’escalada públic, aquest indret és la culminació d’una àmplia tradició d’escalada urbana, a través d’espais com el Parc Güell, el Teatre Grec o el castell de Montjuïch.

hotrock4És, precisament, aquesta sensibilitat amb el bagatge històric de les àrees referenciades el que, des de la nostra òptica, més ens ha cridat l’atenció. Cada zona compta amb una petita introducció amb apunts històrics referents al seu desenvolupament inicial i als escaladors que la impulsaren.

[…] recordamos la existencia de antiguos sectores que quizás habrían quedado en el olvido, o tal vez en la memoria de algún apasionado con valores románticos, lejos de modas pasajeras. Como en todas las zonas de escalada, éstas también tienen su historia. Algunas de ellas con más de veinticinco años.

Aquesta deferència pels referents de la zona queda palesa amb el pròleg “Un univers de roca” signat per Montse Pascual i Ernest Corull. Pioners en varis dels “spots” inclosos a la guia i referents de l’escalada catalana, aquests escaladors aporten, també, un remarcable recull de fotografies, testimoni dels inicis en aquests sectors.

85590I com anunciàvem més amunt, acabarem traient la pols a una publicació antiga i que, sense por d’equivocar-nos, podríem presentar com l’antecessora de la guia Hot Rock. Parlem de Barcelona y alrededores, la guia d’escalada publicada l’any 2000 per l’editorial Supercrack, encapçalada per Luis Alfonso “Luichy” i Xavi Buxó. Aquesta no es tracta, com l’anterior, d’una guia local, però només veure la llum ja va popularitzar-se ràpidament entre els escaladors de l’àrea metropolitana. Aquests aficionats podien gaudir, per fi, d’un volum recopilatori que recollia l’ampli conglomerat d’escoles pròximes a la capital catalana i que, en molts casos, no tenien cap ressenya publicada. El seu àmbit geogràfic (que s’estén per tota la perifèria de Barcelona) supera el de qualsevol altra guia de la província –inclosa l’abans comentada-, de forma que encara avui, descriu alguna zona mai ressenyada en cap altra publicació. Tot un clàssic per molts joves barcelonins que van descobrir les seves escoles d’escalada durant la dècada passada, aquesta guia veurà –presumiblement- una segona edició.

Anuncis